{{message.message}}

{{message.message}}

{{message.message}}

Letti magasinverktøy er et innslagsverktøy for Lettiklammer med kort stift (25 stk) og lang stift (20 stk). Magasinverktøyet gjør jobben enkel, og kan brukes med magasin eller enkeltklammer.

Letti 8 og Letti 10 innslagsverktøy er spesialutviklet for å montere alle enstiftede Lettiklammer. Innslagsverktøyet anvendes på følgende måte: Legg et Lettiklammer på plass i verktøyet. Med verktøyet styres kabelen på plass – gi deretter et par slag med hammeren for å feste klammeret til underlaget. Vi har klammer tilpasset både 1,5 og 2,5 mm2 kabler, og har derfor to verktøy. Letti 8 (blå) for Letti 7 og 8 klammer, og Letti 10 (gul) for Letti 9 og 10 klammer.