{{message.message}}

{{message.message}}

{{message.message}}

PN 6 G/G -100 ANTI TWIN
Plastisolert ledning for bruk i røranlegg og som koblingsleding.

 

PLS 90 2x1,5
Bevegelig dobbelisolert plastkabel som brukes på både primær og sekundærsiden av trafoen til lys og installasjonssystem. Konstruksjonen sikrer at kabel kan brukes direkte i strekkavlastning uten ekstra mekanisk beskyttelse jf. NEK. Løsning er for innendørs fast forlegning og brukes ved skjult og åpen installasjon.

 

COILFIX 20/RG6+2XU/UTP CAT6
PP korrugert rør med ferdigtrukket antenne- og kategorikabel beregnet for datasystemer og distribuering av TV signaler i kommunikasjons fordelingsnett, bredbåndsnett samt satelittsystem. Løsningen kan brukes ved innendørs fast forlegning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Ikke nedgravd. Oppspolingsform i Coilfix medfører at det kan avspoles direkte eller v.h.a avspolingsverktøy.