{{message.message}}

{{message.message}}

{{message.message}}

Brukervilkår for OnnShop

 

Les brukervilkårene før du tar i bruk OnnShop!

Ved å ta i bruk OnnShop ansees du for å ha akseptert brukervilkårene som bindende for deg. Dersom du ikke aksepterer brukervilkårene har du ikke rett til å ta i bruk OnnShop

 

1. Hva er OnnShop
Gjennom OnnShop vil Onninen tilby sine kunder produktinformasjon og mulighet til å bestille lagerførte varer og skaffevarer. OnnShop gir informasjon om pris, lagerførte varer, skaffevarer, alternative produkter, tilbud og anslåtte leveringstider. Merk at prisene (også totalpris) oppgis eksklusive merverdiavgift.

 

2. Hvordan du aksepterer brukervilkårene
Onninen Norge AS ("Onninen") tilbyr bedriftene og deres autoriserte brukere rett til å bruke OnnShop i overensstemmelse med disse brukervilkårene. Onninen vil innta en notis på nettstedet dersom brukervilkårene endres, og brukerne må lese igjennom brukervilkårene på nytt. Ved å ta i bruk OnnShop etter endring av brukervilkårene ansees brukeren for å ha vedtatt de endrede brukervilkårene.

 

3. OnnShop tilbys kun til personer som er autorisert av våre bedriftskunder
OnnShop tilbys bedrifter som Onninen har skriftlig konto-avtale med, og de enkeltpersoner som bedriften autoriserer for bruk. En bedrift kan opprette flere konti for forskjellige prosjekter/formål. Bedriften faktureres for alle bestillinger som skjer gjennom bedriftens konti.

Bedriften kontrollerer og er fullt ut ansvarlig for eventuelt misbruk av autorisasjon, tilgang til og bruk av bedriftens konti på OnnShop. Bedriften må umiddelbart varsle Onninen ved mistanke om misbruk av konti og/eller for eventuell tilbaketrekking av autorisasjon. Bedriften og Onninen avtaler i hvert enkelt tilfelle fra hvilket tidspunkt en autorisasjon skal opphøre. Brukerne må kontakte bedriften for spørsmål om tilgang.

 

4. Brukerens personlige ansvar, brukerbegrensninger
Du er selv ansvarlig for å få nødvendig opplæring i bruk av OnnShop og de funksjoner som er tilgjengelig på nettstedet. Ta kontakt med kundesenteret for eventuell opplæring og/eller informasjonsmateriale, og les FAQ/Faktahjelp. Du har ikke rett til å fremstille eksemplarer av/kopiere, distribuere, publisere eller endre materiale (herunder bilder og produktbeskrivelser) på OnnShop uten skriftlig forhåndssamtykke fra Onninen. Dersom du bruker OnnShop i strid med nettstedets formål og disse brukervilkår, samtykker du i å holde Onninen skadesløs for eventuelle tap eller skader som følge av dette.

 

5. Bestilling og levering
Onninens generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder i tillegg til disse brukervilkårene for bruk av og bestillinger på OnnShop. Det er derfor svært viktig at du også leser de generelle salgs- og leveringsbetingelsene før du bestiller via OnnShop. Disse omhandler blant annet salgs og leveringsbetingelser, frakttillegg og gebyrer/tilleggsutgifter, leveranseforbehold, reklamasjoner, ansvar og service.

Salgs og levering betingelser: onninen.com/norway/tjenester/betingelser/Pages/Default.aspx

I tillegg kan det være at leveransevilkår fra våre underleverandører kommer til anvendelse på den konkrete leveranse.

Vær nøye når du bestiller, og kontroller alle opplysninger før bestillingen sendes. Dersom du oppdager at du har bestilt feil, må du kontakte vår kundeservice umiddelbart. Kundeservice vil etter beste evne forsøke å stoppe bestillingen. Avhengig av bestillingstidspunkt må du imidlertid være forberedt på at det ikke lykkes å stoppe en bestilling.

Du bestemmer selv hvor varene skal leveres, og kan opprette nye leveringsadresser ved behov. Onninen forutsetter at du har avklaret med din bedrift hvor levering skal finne sted i det enkelte tilfellet, og fraskriver seg ethvert ansvar som følge av at leveringssted ikke er korrekt oppgitt i bestillingen.

Du kan bestemme om ordrebekreftelsen skal sendes til e-post eller telefaks. Vi forutsetter at du overholder instruksjoner/krav fra din bedrift med hensyn til videre distribusjon av ordrebekreftelsen internt i bedriften.

Det er viktig at du alltid logger deg ut etter å ha fullført en bestilling på OnnShop. Dersom du ikke gjør det og datamaskinen din er eller blir tilgjengelig for andre, så kan din bedrift holde deg personlig ansvarlig for konsekvensene av eventuelt misbruk av ditt brukernavn og passord. Det samme gjelder dersom du oppbevarer ditt brukernavn og passord på en slik måte at andre kan få tilgang til disse.

 

6. Ansvarsbegrensninger
Du aksepterer at Onninen ikke kan garantere at OnnShop imøtekommer alle dine behov eller at det fungerer uavbrutt, feilfritt og sikkert. Du vil gjøre Onninen oppmerksom på eventuelle feil og eller mangler du måtte oppdage. Onninen tar spesielt forbehold for at produktopplysninger, lagerbeholdning og leveringstidspunkt kan avvike fra det som fremgår. Dersom leveringstidspunkt må utsettes, vil Onninen informere din bedrift om dette.

OnnShop kan inneholde linker til nettsteder som tilhører andre. Disse linkene er kun inntatt for å gjøre det enklere for deg. Onninen har ikke ansvar for slike nettsteders innhold, funksjon og/eller formål.

 

7. Ansvarsfraskrivelse
Onninen og dets konsernselskaper fraskriver seg ansvar for enhver direkte eller indirekte tap og/eller skade du måtte påføres som følge av å bruke eller ikke ha mulighet for å bruke OnnShop. Fraskrivelsen omfatter men er ikke begrenset til driftsavbrudd, tap av oppdrag, tapt fortjeneste, goodwill, data eller kontrakter.

 

8. Personopplysninger og sikkerhet
Onninen registrerer bedriftsnavn, fullt navn, brukernavn og passord på brukerne av OnnShop (”Brukeropplysninger”). Brukeropplysningene kan bli sendt til Onninens konsernselskaper og tredjeparter (slik som leverandør av servertjenester) for administrasjon av nettstedet og/eller avtalen med din bedrift. Dette kan innebære overføring av brukeropplysninger til land utenfor EØS-området. Enkelte av mottakerne kan befinne seg i land som ikke har samme krav til personvern som EØS-landene. Onninen vil imidlertid pålegge slike tredjeparter krav om konfidensialitet og sikkerhet rundt Brukeropplysningene. For mer informasjon, kontakt Kundeservice.

Du har rett til å få tilgang til, korrigere, oppdatere og slette dine brukeropplysninger ved å gå inn på profilen din ,eller ved å sende en forespørsel til kundesupport@onninen.com

Vi vil oppbevare Brukeropplysninger om deg så lenge avtalen med din bedrift løper og deretter så lenge vi er pålagt i henhold til gjeldende lov.

Din bedrift vil til enhver tid så lenge du er registrert bruker og også etterpå, kunne spore samtlige bestillinger som er foretatt ved bruk av ditt brukernavn og passord. Slikt innsyn er en forutsetning for din bruksrett og er nødvendig for at bedriften skal kunne administrere og kontrollere bestillinger og betale fakturaer. Dersom du har spørsmål om din bedrifts innsyn i dine bestillinger, ta kontakt med din nærmeste overordnede [alternativt en bestemt kontaktperson]

Små informasjonskapsler (cookies) installeres på datamaskinen du bestiller fra, for å kunne samle inn statistisk informasjon, herunder søkestrenger, antall besøk og treff per side. En cookie kan inneholde personlige opplysninger som du selv gir fra deg. Vi bruker cookies for å registrere besøksfrekvenser og for å kunne forbedre nettstedet. Onninen distribuerer ikke opplysninger som fra cookies med andre. Du kan avslå cookies ved å deaktivere dem i nettleseren din. Det er ikke påkrevd å ha cookies aktivert for å kunne benytte OnnShop.

 

9. Forbud mot bruk av varemerker m.v.
Varemerker eller logoer som tilhører Onninen kan ikke benyttes uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

 

10. Eier og drifter av nettstedet OnnShop er:

Onninen Norge AS
Høgslund veien 49, Postboks 117
2021 Skedsmokorset Norge
Telefon +47 06706
Telefaks + 47 66830045
Organisasjonsnummer NO979692900MVA
E-POST: onninenpost@onninen.no

Øvrige rettigheter forbeholdes.

 

VERSJON 1- 1.mai 2015