{{message.message}}

{{message.message}}

{{message.message}}

 

 

Velferdsteknologi for et bedre liv

Velferdsteknologi er hjelpemidler og løsninger som skal sikre en tryggere hverdag for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne enten hjemme i sin egen bolig eller på institusjoner som sykehus, omsorgsbolig, eldresenter osv. Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger både i kommunene og privat markedet og Helsedirektoratet anbefaler kommunene om å ta i bruk flere slike løsninger.  

Onninen tilbyr enkle tekniske løsninger som raskt kan installeres i eksisterende boliger uten store inngrep eller høye kostnader. Våre smarthus og velferdspakker kan gi mange, uansett alder, mulighet til å bo hjemme under trygge forhold dersom man blir syk, behøver omsorg eller bare ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.  

Onninens smarthus og velferdspakker gir økt mestring, økt trygghet og økt livskvalitet for enkeltpersoner og pårørende. 

Se våre produkter og pakker her

 

Alderdom

Enkle løsninger for et bedre liv i alderdom
Ved hjelp av velferdsteknologi kan du sikre deg en enklere alderdom. Vi har løsninger som hjelper deg å huske store og små ting, sensorer og alarmer som varsler både deg og andre, og utstyr og teknologi som gjør hverdagen mye tryggere.

Demens

Enkle løsninger for et bedre liv med demens
For mennesker med kognitiv svikt og demens er det ekstra viktig at teknologien som brukes er enkel og intuitiv. Teknologien skal ha som mål å gi den enkelte økt frihet, livskvalitet og trygghet. Vi har teknologien som gir demente i alle faser en bedre hverdag.

Nedsatt funksjonsevne

Enkle løsninger for et bedre liv med nedsatt funksjonsevne.
For mennesker med tap av, eller skade på, en kroppsdel eller sansefunksjon, utviklingshemming og cerebral parese, vil smarte teknologiske løsninger spille en stor rolle i hverdagen. Vi har teknologien som hjelper deg å takle hverdagens oppgaver på enkle måter.